lördag 25 maj 2019

Fyra års tystnad

Ecc 3:1  Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund.
Ecc 3:2  Födas har sin tid och dö har sin tid, plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid.
Ecc 3:3  Dräpa har sin tid, och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid, och bygga upp har sin tid.
Ecc 3:4  Gråta har sin tid, och le har sin tid. Sörja har sin tid, och dansa har sin tid.
Ecc 3:5  Kasta bort stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid.
Ecc 3:6  Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.
Ecc 3:7  Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid.
Ecc 3:8  Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.

fredag 17 april 2015

Sätt att fördjupa och problematisera diskussionen kring homosexualitet och den kristna tron

1.       Kyrkans homofobiska historia.
Oavsett var vi står i frågan om homosexuella relationer och äktenskap borde vi kunna enas i att ödmjukt be om förlåtelse för de övergrepp som skett i kyrkans namn, med kyrkans medgivande eller med kyrkans tysta samtycke. Både i och utanför kyrkan har homofobin ofta varit genomgående och långtgående. Det var inte så långe sedan som homosexualitet ansågs vara en mentalsjukdom och fortfarande begås hemska övergrepp mot homosexuella. I länder som Uganda sker detta med en större del av kyrkan på hejarklacksläktaren och som pådrivande. När dessa strömningar råder eller har rått blir det väldigt lätt att använda Bibeln för att rättfärdiga ett sådant beteende. Men Bibeln kan aldrig någonsin på något sätt användas för att förtrycka, förfölja eller t.o.m. döda människor. Hur ber och arbetar vi för försoning och förlåtelse i dessa frågor i våra kyrkor och sammahang?

2.       Biologiska fakta.
Det går inte att med säkerhet fastställa någon exakt gräns om människors homosexualitet är biologiskt eller socialt skapat. Men vad som går att fastslå är att alla faktiskt inte är män eller kvinnor utan att 5-10 barn föds varje år i Sverige med oklar könstillhörighet och 1/5000 barn med någon form av genital anomali.[1] Vi måste inse att kön och sexualitet inte är så självklara saker som vi kanske historiskt har tänkt oss. Så utifrån detta rent biologiska faktum kan vi ta nästa steg och konstatera att mellan 2-4% enligt senare amerikanska undersökningar identifierar sig som HBT-personer[2]. Vi måste då komma ihåg att för en homosexuell går den sexuella identiteten precis lika djupt som för oss heterosexuella. De råkar bara vara en minoritet. Sen precis som när det gäller det biologiska könet finns de som har en oklar könsidentitet.

3.       Svårigheten med översättningen ”homosexualitet”
Begreppet som översätts med svenskans homosexualitet i Svenska Folkbibeln har i Bibel 2000 översätts med ”män som ligger med män” och dessa översättningar är inte helt oproblematiska. Ordet ”arsenokoitai” som används av Paulus är ovanligt och svåröversatt och det råder en djupgående debatt om de syftar på utnyttjande av slavar, tempelprostitution eller någon annan form av övergrepp. Det verkar dock ha väldigt lite att göra med jämställda, ömsesidiga relationer. I de översättningar som vi har verkar det som fördömandet gäller alla homosexualitet men var det verkligen Paulus intention med texterna? Vågar vi pröva vad texten ursprungligen sa eller är vi fast i traditionella tolkningar som kanske är mer färgade av en homofob tidsanda än vad vi tror?

4.       Viljan att vara ”annorlunda” och söka martyrskap.
Ett annat problem i denna fråga är många som tveklöst fördömer alla former av homosexualitet verkar drivas av ett slags matyrkomplex. Detta visade sig inte minst hos Åke Green för några år sedan, men även idag tar man till storord som att detta är en ödesfråga för kyrkan och att vi måsta våga vara annorlunda, vi ska inte låta oss styras av tidsandan. Men varför måste det vara just inställningen till homosexuella som identifierar oss som kristna? När Jesus talar om att söka ett annat rike handlar det mer om att kliva ner från höga hästar, tjäna istället för att låta sig tjänas, ge istället för att få och inte minst stötta istället för att döma. Är det verkligen vår inställning till samkönade äktenskap som är avgörande för om kyrkan går i tidsandands ledband eller har kyrkan djupare problem där hon missar att vara den profetiska röst som hon är kallad att vara?


5.       Evangeliet i centrum.
Som kristen måste vi oavsett fråga sätta evangeliet, det glada budskapet i centrum. Att Jesus har dött för våra synder och att döden är besegrad. Detta gäller alla som tror och vill ta till sig, att direkt eller indirekt utestänga en grupp är helt förkastligt. Tidigare har bibeln använts för att stänga ute kvinnor och svarta, ska vi göra samma misstag med homosexuella? Ser vi äktenskapet och den ram som det sätter för sexualitet med trohet, ömsesidighet och respekt som en gåva till alla människor eller ska vi tvinga vissa människor att välja mellan celibat eller att stå utanför kyrkan? Vi får inte heller glömma att vi alla syndar på sexualitetens område, oavsett läggning, så diskussioner och teologisk reflektion kring sexualitet gäller oss alla oavsett sexuell identitet.
[1] http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=8880
[2] http://www.washingtonpost.com/national/health-science/health-survey-gives-government-its-first-large-scale-data-on-gay-bisexual-population/2014/07/14/2db9f4b0-092f-11e4-bbf1-cc51275e7f8f_story.html

måndag 15 november 2010

Dokumentär om Peak Oil

Vår ekonomi är fortfarande till stora delar oljebaserad, vår s.k. ekonomiska tillväxt är alltså baserad på något vi förbrukar. Detta är alltså ingen tillväxt (något som växer) utan det är ren och skär konsumtion (något som minskar).

Enligt IEA finns det bara 10% mer olja än idag, men som framgick i förra inlägget på denna sida så är IEAs prognoser bara rent och skärt önsketänkande, ett politiskt beställningsjobb för att inte skapa kaos på världens börser. Men även om IEAs prognos stämmer så skjuter det bara upp den oljebaserade tillväxtsepoken ett par år.

Budskapet är att festen är över, den billiga energins era är över. Det är inte bara oljan som peakar utan även flera viktiga metaller kommer att peaka inom de närmsta åren eller så har de redan gjort det. Ett av de viktigaste ämnena för vårt moderna samhälle är fosfor som ingår i konstgödsel och det kommer också peaka om ett tiotal år.

Summa sumarium, samhället som vi är vana att se det, urbant, konsumtionshetsat och oljebaserat och slösande är dömt att gå under. "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin."

Se dokumentären här.

söndag 14 november 2010

IEA leker struts och svensk media fattar ingenting

OECD-ländernas energiorgan IEA har nyligen släppt sin årsrapport, i det framkommer att vi förmodligen har passerat Peak Oil men liksom strutsen som stoppar huvudet i sanden för att slippa se verkligheten i vitögat så plockar IEA fram linjalen och leker med sina diagram.Som man kan se så har redan toppen av vad de befintliga oljefälten kan ge redan passerats. Det ljusblåa fältet är vad man tror (eller hittar på) att man kommer hitta i världen framöver. Problemet är bara att det inte finns någon sanning som underbygger prognosen. För att den ska slå in måste man hitta olja som motsvarar fem nya Saudiarabien år 2035. Det mest skrämmande i det här är att svensk media bara sväljer rapporten som en objektiv sanning. DN, SvD,

För att få lite mer insikt om Peak Oil och dess konsekvenser kan jag istället rekommendera bloggen Cornucopia

söndag 31 oktober 2010

Att leva utan ekomomisk tillväxt

Allt fler röster börjar höras för att den ekonomiska modell vi har idag med ständigt ökande tillväxt är omöjlig på global nivå i det långa loppet. Men hur skulle ett liv utan tillväxt se ut? Tillbaka till stenåldern? Eller en möjlighet att få ett mänskligare samhälle? Enligt Rob Dietz på det läsvärda Center for the advancement of the steady state ecomomy skulle det kunna innebära följande:

Ökad fritid, tid som vi kan välja själva vad vi vill göra med. Slappa lär man väl tröttna på rätt fort, men hänga mer med familj och vänner, skaffa nya vänner, hjälpa grannarna, träna, skapa,

Minskad kriminalitet, då färre känner sig utanför i samhället.

Minskad arbetslöshet då vi delar på jobbet.

Photographer: federico stevanin

Ett lönesystem där chefen drar in maximalt 3 ggr så mycket som den som är lägst betald.

Vi har lämnat konsumtionshetsen och bor lagom stort med lagom mycket grejer.

Tycker det låter mer lockande än det vi håller på med nu, vad tycker du?

Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 1Tim 6:8 - 11 - Paulus

torsdag 14 oktober 2010

Våldtäkt inte bara våldtäktsmannens ansvar - agera mot Objektifieringen!

Efter den våg av uppmärksammade våldtäkter som varit i min fina gamla hemstad Örebro är det dags att göra något mot den objektifiering av människor som är en delförklaring till att våldtäkter sker.

1. När du är en butik vänd på alla tidningar som du anser objektifiera människor, enkelt och effektivt. Om någon frågar vad du håller på med, förklara att du inte accepterar den objektifiering som du möts av genom tidningarnas framsidor.

2. Säg emot, protestera och förklara vad du menar när någon använder ord som hora, slampa mm gentemot sina medmänniskor.

Skriv på ett upprop och börja agera.

söndag 10 oktober 2010

Vattnet - källan för allt liv

Har just sett färdigt på Dokument Utifrån som handlade om hur Nestlé, Coca-Cola, Pepsi m.fl. vill få oss att dricka mer vatten på flaska, vatten som de många gånger pumpar upp helt gratis och helt utan regleringar även i perioder av vattenbrist.

Att köpa vatten på flaska är en oerhört slöseri, ofta är det samma vatten som i våra kranar. Här i Vimmerby tar man från samma källa som Åbro. Dessutom är plasten många gånger giftig och sprids både i oss och i vår miljö.Istället för att köpa dyrt flaskvatten, kan du lägga pengarna på de som inte har tillgång till vatten överhuvudtaget. T.ex. har Erikshjälpen projekt i Mali.
Blogg listad på Bloggtoppen.se Musik